Klassiske myter om lavkarbo-diett og LCHF

Alle som følger med i kostholdsdebatten vil se at det fra flere eksperthold kommer stadige innvendinger og advarsler mot lavkarbo-diett. Noen av innvendingene har bakgrunn i forskning med motstridende resultater og krever mer kunnskap før man kan konkludere endelig, men de fleste advarslene baserer seg på myter og utdatert kunnskap.

Klassiske innvendinger og advarsler:

  • Lavkarbo-diett kan skade nyrene
  • Fiberinntaket faller under anbefalt nivå
  • Karbohydrater erstattes med mettet fett som gir økt risiko for hjertesykdom
  • Lavkarbo-diett gir økt kolesterol

Lavkarbo kan skade nyrene
Det hevdes til stadighet, særlig når ”eksperter” uttaler seg til media om lavkarbo, at kostholdet kan gi nyreskade. Hvor dette hentes fra er uvisst, men en randomisert studie fra 2010 fant, etter grundige nyreundersøkelser, ikke noen tegn til nyreskade etter 1 år. En balansert lavkarbo-diett øker heller ikke andelen av protein i kostholdet nevneverdig og det er i hovedsak høy-protein-dietter denne teoretiske bekymringen knytter seg til.  Selv om også her faren for nyreskade er usikker og diskutabel, er dette først og fremst en aktuell problemstilling ved proteininntak over 35 % av det daglige energiinntaket, mao høy-protein-diett. Imidlertid er det også ved høy-protein-dietter flere studier som ikke rapporterer noen form for nyreskade.

Fiberinntaket faller under anbefalt nivå
En annen bekymring som knyttes til lavkarbo-diett er at fiberinntaket blir lavt fordi man spiser lite eller ingen kornprodukter og lite frukt. To av hovedkildene til fiber i et vestlig kosthold er hvitt mel og poteter, mat som har høy glykemisk indeks og dermed gir raskt og betydelig blodsukkerstigning samt lavt eller begrenset næringsverdi. I et lavkarbo-kosthold som er balansert vil man vanligvis se en  vesentlig økning i innslaget av grønnsaker og salat og det skulle være bred enighet om at grønnsaker er en bedre fiberkilde enn hvitt mel og poteter.

Karbohydrater erstattes med mettet fett som gir økt risiko for hjertesykdom
Kort oppsummert er det flere tunge studier de senere år som ikke finner noen sammenheng mellom inntaket av mettet fett og hjertesykdom. En måte å måle et kostholdets påvirkning av blodårene, er å måle såkalt endotelfunksjon. Dette er et uttrykk for stress og funksjonspåvirkning på blodårene og en redusert endotelfunksjon over tid gir åresykdom. En studie fra 2009 fant at 12 uker med lavkarbo-diett forbedret endotelfunksjonen mer enn en klassisk lavfett-diett hos personer med begynnende karsykdom.

Lavkarbo-høyfett-diett (LCHF) gir økt kolesterol
Dette er kanskje den av mytene som lengst fra sannheten. Flere studier, også publisert i tunge vitenskapelige tidsskrifter som når bredt, viser snarere at lavkarbo-dietter gir en bedring i lipidverdier.
Noen utvalgte studier:

  • 2002: Studie med 40 normalvektige personer på lavkarbo-høyfettdiett viste reduksjon i triglyserider, stigning i blodfetter etter måltid, stigning i partikkelstørrelsen til LDL og en trend til økt HDL-kolesterol. LDL-kolesterol ble ikke påvirket (9).
  • 2003: Studie med 53 overvektige, friske personer randomisert til lavkarbo eller lavfett-kaloriredusert diett. HDL-kolesterol steg i lavkarbo-gruppen og falt i lavfett-gruppen (10).
  • 2004: 15 overvektige personer i randomisert kontrollert studie med lavkarbo eller lavfett. LDL partikkelstørrelse økte kun i lavkarbo-gruppen. Lavfett-diett ga mer effektiv reduksjon i LDL-kolesterol, mens lavkarbo-diett ga lavere triglyserider, og bedre triglyserid-HDL kolesterol-ratio (11).
  • 2008: Shai et. al publiserer en studie i New England Journal of Medicin som tester middelhavsdiett, lavkarbo-diett og lavfett-diett mot hverandre på 322 personer. Den relative reduksjon i brøken mellom totalt kolesterol og HDL-kolesterol var 20% i lavkarbo-gruppen og 12% lavfettgruppen (12).
  • 2010: Foster et al. offentliggjør resultatene fra en toårig studie i anerkjente Annals of Internal Medicine. 307 personer deltar i en studie som tester kaloriredusert lavfett-diett mot lavkarbo-spis-så-mye-du-vil-diett. Vekttapet er likt i begge gruppen, men lavkarbo-gruppen hadde 23 %  økning i HDL-kolesterol etter to år (13).

Skrevet av Espen Rostrup 10.06.2011

This entry was posted in Kosthold and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *